relief works-tokei series

連作レリーフ作品を12点制作致しました。
https://taoshirokoma.com/gallery-image/tokei-2/index.html

tokei-10 2020 mixed media 447×524 (mm)
tokei-11 2020 mixed media 371×570 (mm)
tokei-12 2020 mixed media 442×580 (mm)
tokei-13 2020 mixed media 419×540 (mm)
tokei-14 2020 mixed media 450×498 (mm)
tokei-15 2020 mixed media 570×367 (mm)
tokei-16 2020 mixed media 393×570 (mm)
tokei-17 2020 mixed media 315×575 (mm)
tokei-18 2020 mixed media 403×575 (mm)
tokei-19 2020 mixed media 283×570 (mm)
tokei-20 2020 mixed media 440×526 (mm)
tokei-21 2020 mixed media 430×487 (mm)